Het OranjeFonds

Het collecteren voor het Oranjefonds is weer voorbij.  Dit was het laatste jaar in 2020 wordt er niet meer gecollecteerd voor het Oranjefonds wegens landelijk te weinig collectanten!

Het gebied waar we eerder mochten collecteren loopt van Eesveen tot in Steenwijk en van Kallenkote tot Willemsoord. Maar we moeten wel ten oosten van de spoorlijn blijven.

De collecte voor het Oranjefonds 2018 heeft €  1.176,11 opgebracht

De collecte voor het Oranjefonds 2019 heeft €  1213.82 opgebracht

De ene helft is voor de Ontmoeting.
De andere helft is voor het Oranjefonds.

Wij krijgen dus op onze rekening bijgeschreven € 606,91    (2018 – € 588,06)

Het was prachtig dat er weer vrijwilligers waren voor het collecteren.

Daar voor hartelijk dank.