KERKGANG EESVEEN

KERKGANG EESVEEN
Bijzonder om weer samen te kunnen komen! Maar wel met in acht nemen van de RIVM regels.  Daarom is van te voren opgeven een voorwaarde om de dienst in Eesveen bij te wonen.  Opgeven (naam en aantal personen) kan t/m de vrijdag in die week. U hoort dan van ons of u een plaats heeft!

secretariaat@deontmoetingeesveen.nl of  per app 06 – 81 17 84 47.
Wanneer u komt willen we dat elke keer van te voren weten.   Omdat we geen collectezakken meer mogen doorgeven in de dienst staan die bij de uitgang.
Maar kunt uw bijdrage ook over te maken op het bankrekeningnummer van de vereniging.  NL08 ABNA 0597893 t.n.v. Herv. Evangelisatievereniging met

vermelding van de bestemming van uw gift. (diaconie/kerk of de uitgangscollecte van die zondag.)

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de evangelisatie-vereniging Eesveen – “De Ontmoeting”,  Marijke Bennen