Ontmoetingsnieuws

Ontmoetingsnieuws

Beste dorpsbewoners, de dagen worden langzaam weer langer en we zien uit naar het voorjaar. Hier weer een nieuwe editie van het ontmoetingsnieuws. Heeft u een bijdrage voor ons, dan graag kopie uiterlijk t/m 11 mei naar marjatis@hotmail.com ,
Wij wensen u alvast fijne Pasen en veel leesplezier.

Koffiemorgen.
Hallo allemaal, zoals u weet drinken we iedere laatste vrijdag van de maand (vanaf 10.00 uur)gezellig koffie in de Ontmoeting .Dit blijven we doen. Maar op vrijdag 27 maart willen we aansluitend een paasbrunch aanbieden. We drinken dan vanaf 10.30 koffie en aansluitend is de paasbrunch. U bent hiervoor van harte uitgenodigd en we vragen of u ook mensen meeneemt waarvan u denkt dat ze het ook leuk vinden.

IEDEREEN,JONG,OUD EN ALLES ER TUSSENIN is hartelijk WELKOM.
Als het kan, even doorgeven of u komt i.v.m. de inkoop (Femmy Volkers tel:
06-29150750)

Begrafenisvereniging “ Eesveen – Ehze”.
Op woensdag 1 april ( en dit is geen grap) aanvang 20.00 uur houdt de begrafenisvereniging haar algemene ledenvergadering bij Café Bijker op de Bultweg. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Paasviering.
Op zondag 12 april is er om 10.45 uur een Paasviering in de Ontmoeting met medewerking van Living Lord Singers uit Diever. Voorganger is deze morgen ds. Bob Haanstra. Ook jij bent van harte welkom!!

Evangelisatievereniging.
De jaarvergadering voor leden en donateurs houden we dit jaar op
donderdag 26 maart.
Aanvang 20.00 uur in de achterzaal van de Ontmoeting.
Leden en donateur ontvangen nog een agenda

Vrouwengroep “Rondom de Eese”
We hebben het eerste gedeelte van het seizoen weer afgesloten. Er zijn leuke en interessante onderwerpen geweest op de avonden t.w. in september notarissen van Elan uit Steenwijk met onderwerpen over erfrecht, echtscheidingen en testamenten. Oktober de Leediediedzjee of te wel Aaltsje Yperij, een muziekquiz met dansen erbij. Het dak ging eraf zo leuk! In november dhr. Jan Wiersma, hij vertelde ons over trouwen door de eeuwen heen. Tussendoor een excursie naar Leeuwarden gehad met praamvaren erbij. In december traditie getrouw de kerstavond verzorgd door en voor de leden met kerstverhaal, gedicht en liedjes met daarna een heerlijk buffet. In januari de jaarvergadering en dan weer verder met het programma. Iedere maand op dinsdag avond tot de afsluiting in mei met een uitje Het bestuur maakt niet bekend wat er op de avond zelf komt en dat blijkt een goed recept want er komen altijd veel leden op de avonden.

Reisvereniging Eesveen
Volgens mij al sinds “mensenheugenis” wordt op de 1e zaterdag in Juni vanuit Eesveen een busreis georganiseerd. Een trouwe partner hierin is volgens mij, ik doe dit nog niet zo lang, touringcar ondernemer Oost. Immers steeds wordt aan onze wensen voldaan en wat wil je dan nog meer. Ten tweede is het in mijn reisverenigingshistorie steeds stralend weer geweest. Alles kunnen ondernemen zonder jas. De oudere leden zullen zich wel een keer ander weer herinneren, maar dat was toen. Ten derde hebben we steeds een goed bezette bus met vrolijke reizigers, die er allemaal voor de volle 100 % voor gaan>We vertrekken om 08.00 uur naar de eerste stop. Koffie met. De derde stop is een goed verzorgd 3-gangen diner. Zover duidelijk je hoeft geen lunchpakket of thermoskan mee te nemen alles wordt verzorgd. Waar gaan we naar toe en wat is er te doen. Dat wordt, democratisch, besloten door de leden. In februari worden de leden uitgenodigd om zo het reisdoel te bepalen (Wanneer u dit leest is het dus al besloten)Bent nog geen lid en wel belangstelling hebben om ook mee te gaan of wilt u nog wat meer informatie dan is dat mogelijk bij de bestuursleden: Elly Hollink, tel 577327,/ Joukje Groen, tel 06-23184303 / Klaas Los, tel 515375.NB: Aan het lidmaatschap van de reisvereniging Eesveen zijn geen kosten verbonden. U betaald alleen voor de busreis en wordt per e-mail of brief uitgenodigd en op de hoogte gesteld van de diverse activiteiten. Hartelijke groeten, Klaas Los.

Iedereen kan mee!

Spelletjesmiddag
Dat wij iedere 2e donderdagmiddag in de maanden september tot en met april gezellig met elkaar koffiedrinken, bijpraten en ook enkele oud-Hollandse spelletjes en bingo spelen is inmiddels wel bij iedereen bekend. Dus ten overvloede we beginnen om 14.00 uur. Je weet maar nooit, misschien wil je ook wel meedoen. Maar daar gaat het nu niet over.
Wij willen hiermee wat extra aandacht vragen voor de fietstocht die gehouden wordt op 2e donderdagmiddag in mei. Hiervoor wordt u, ook als niet deelnemer aan de spelletjesmiddag van harte uitgenodigd.
Verzamelen vooraf bij de Ontmoeting en vertrek om 14.00 uur. We fietsen dan een route van 30 km door onze mooie omgeving, met halverwege een koffiestop. Terug in de Ontmoeting drinken we een drankje waarna een smaakvolle, uitgebreide broodmaaltijd wordt aangeboden. De kosten van dit alles is € 7,50 per persoon. Wil je nou niet gaan fietsen, maar wel deelnemen aan de broodmaaltijd , dat is ook geen probleem. Voor de organisatie hiervan hebben we natuurlijk wel gegevens nodig. Denk hierbij aan aantal deelnemers fietsen, aantal deelnemers broodmaaltijd ,want er moet wel e.e.a. worden ingekocht en van tevoren worden klaargemaakt. Dus 14 mei fietstocht in de agenda plannen en aanmelden in de week ervoor (4 – 8 mei) bij Fam Schuurer tel 512674 of fam Los tel 515375.
Doe je mee? Hartelijke groeten, Klaas Los.

Oproep.
Lijkt het je leuk om met anderen een theater, bioscoop of museum te bezoeken? Misschien ook  een leeskring erbij. Laat het mij weten, misschien kunnen wij een clubje oprichten. Conny Boelen tel: 06-46613000.

 

 

 

 

Mededeling van de Raad van Kerken.