R U M dienst

ROEPT         U          MAAR… 

Zangdienst zondag 6 november 2022

in “De Ontmoeting” te Eesveen.
van Karnebeeklaan 13

aanvang 10.45 uur

Voorganger: ds. B. Haanstra uit Metselawier
Muziek: Jubilee uit Kuinre o.l.v. dhr. H Boeve

Koffiedrinken na afloop.