Leden P.E.V

De Protestantse Evangelisatie Vereniging Eesveen is opgericht, dus nieuw, dus zoeken we leden.

Het lidmaatschap is € 10.00

NL85 RABO 0199 5241 30  is de  bankrekening van
De Protestantse Evangelisatievereniging Eesveen

 

Geef u op als lid dan wordt u uitgenodigd voor de volgende ledenvergadering en kunnen we werken aan de toekomst.