Rabobank PEV

De Protestantse Evangelisatievereniging heeft nu een bankrekening

NL85 RABO 0199 5241 30

Deze rekening kan gebruikt worden voor het overmaken van collecte gelden, giften en donaties.

Voor alle duidelijkheid deze is voor “KERK” gelden