leden

Wilt u LID worden van de vereniging, dan  maakt u  €10 over en stuur voor alle duidelijkheid  een berichtje naar ”  Secretariaat@deontmoetingeesveen.nl ” .

U bent dan  welkom op de jaarvergadering voor uw persoonlijke inbreng.

 

Het lidmaatschap is persoonsgebonden.