bouw overzicht

                                                Voortgang Bouw De Ontmoeting

Voor bouwvak 2022 Bouw aanvraag ingediend bij de gemeente

16-09-2022 Quick scan flora en fauna

28-09-2022  Welstandscommissie bekijk de aanvraag

26-10-2022  Sonderingen   voor de funderingsberekening.

In november is het vereiste bodemonderzoek uitgevoerd (BJZ)

Begin december is het advies van de Welstand en Stedenbouwkundige ontvangen. Dit advies wordt nu uitgewerkt door B&V Bouwmeesters.