Anbi status

De Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult heeft per 3 juni 2022 een ANBI Status !

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.