MFC

Multi Functioneel Centrum

Vanuit gezamenlijk overleg van beheerbestuur Ontmoeting en stichting Dorpsbelang Eesveen, kwam de vraag……………………..?