Activiteiten

Wat heeft Eesveen ons allemaal te bieden?
Eesveen heeft een heleboel verenigingen en heeft dan ook voor ieder wat wils. Voor de duidelijkheid hebben we hier een lijstje met alle verenigingen, de plaats waar ze samenkomen en de contactpersoon of adres.

Vrouwengroep “Rondom de Eese”
1 x per maand op dinsdagavond in de Ontmoeting
Conny Boelen
Tel; 0521-577216

Chr Plattelands vrouwen
1 x per maand op donderdagavond in de Ontmoeting
Janet Been
Tel; 0521-515031

Seniorengym
Elke woensdagmiddag  in basisschool de Driesprong
Conny Boelen
Tel; 0521-577216

Ouderenbond (spelmiddagen)
1x per maand op donderdagmiddag in de Ontmoeting
Wil Sanders
Tel; 0521-577777

Reisvereniging
Vergaderen zo nodig in de Ontmoeting
Joukje Groen
Tel;0623184303

Dorpsbelang
Vergaderen in de Ontmoeting
Email:  info@eesveen-debult.nl

Feestvereniging (Jaarlijks feest op feestterrein)
Andere activiteiten vinden plaats in de Ontmoeting en Cafe Bijker
Secretaresse Mevr Kloeten
Tel: 0521-577917

Sidetable singers
Elke maandagavond in de Ontmoeting
Sierd van Engen
Email: svanengen@ziggo.nl

Gemeentegroeigroep
Elke twee weken op woensdagavond in de Ontmoeting
Bert Tissingh
Tel;0521-577525

Toneelvereniging Kunst naar kracht
Jaarlijkse uitvoering dorpshuis Kallenkote
Lucie Otten
Tel; 0613488579

Koffieochtenden
Laatste vrijdagmorgen in de maand in de Ontmoeting
Femmy Volkers
Tel;0629150750

Begrafenisvereniging
Delius Pit
Tel;0521-522415

Evangelisatievereniging Eesveen
Verzorgt kerkdiensten op zondag in de Ontmoeting
Marijke Bennen
Tel; 0521-515958

Beheer Ontmoeting
Regelt beheer  en verhuur van de Ontmoeting
Email:   Beheer@deontmoetingeesveen.nl
Tel:06-31230545

Ontmoetingsnieuws      1x per 2 mnd
marjatis@hotmail.com