Contact

Zoek je contact met de Ontmoeting, dan kan dat!

De Ontmoeting
Jonkheer van Karnebeeklaan 13,
8347 WD EESVEEN

Postadres:  Eesveenseweg 103
8347 JE EESVEEN

Telefoonnr.:  06 – 31230545

Ibannr:  NL08 ABNA 0597 8933 81
t.n.v:  Herv.  Evangelisatie verg.

Info@deontmoetingeesveen.nl

Voorzitter:                    Ds Bob Haanstra
Email:                              Voorzitter@deontmoetingeesveen.nl

Secretaris:                   Marijke Bennen
Email:                             Secretariaat@deontmoetingeesveen.nl

Penningmeester:     Henk de Velde
Email:                              Penningmeester@deontmoetingeesveen.nl

Contactpersoon:      Janny Groen
Tel.nr. :                             06-31230545
Email:                              Beheer@deontmoetingeesveen.nl

Bestuurslid:                   Conny Boelen

                                             Joukje Groen

                                              Femmy Volkers