Nieuws

Voorjaar 2024Ontmoetingsnieuws.

Beste dorpsbewoners, hier zijn we weer met de voorjaarseditie van het ontmoetingsnieuws. Ook dit keer weer de nodige informatie over allerlei zaken die in ons dorp spelen en activiteiten van de verenigingen. Wij wensen u allemaal fijne paasdagen en veel leesplezier!. Heeft u een bijdrage, dan kopie  (uiterlijk) 22 mei naar marjatis@hotmail.com

Vereniging Dorpsbelang  Eesveen – De Bult
De afgelopen periode heeft vereniging Dorpsbelang diverse vragen gekregen over het lidmaatschap. Dat is mede het gevolg van het feit dat door een fout van Dorpsbelang de contributie van 2023 niet in 2023 is geïnd. Hiervoor is pas de afgelopen maand een briefje verspreid.
Dorpsbelang Eesveen – De Bult zet zich in voor het algemeen belang van de inwoners Eesveen en De Bult. Dit betreft onder andere onderwerpen zoals woningbouw, vernieuwing speeltuin, verkeerssituatie De Bult en nieuwbouw van De Ontmoeting.

Dit is dus een andere vereniging dan de Feestvereniging, die zich inzet voor feestelijke activiteiten en ontspanning.

Om de activiteiten van Dorpsbelang uit te kunnen voeren is de steun van de bewoners nodig. Het lidmaatschap van Dorpsbelang Eesveen – De Bult kost 10 euro per jaar. Wij nodigen u van harte uit lid te worden als u dat nog niet bent.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: secretaris@eesveen-debult.nl.
De volgende ledenvergadering van Dorpsbelang zal worden gehouden op 21 maart in De Ontmoeting, aanvang 20.00. We willen die avond o.a. met u van gedachten wisselen over de gaswinning in de regio. Over de voortgang van toekomstige woningbouw op het Smithy’s terrein zal binnenkort een flyer worden verspreid en hiervoor zal t.z.t. een aparte bijeenkomst worden gehouden. Vriendelijke groeten, Henri de Vries

Tuinclub “de Klaproos”
Het bleek dat er in Eesveen twee tuinclubs actief waren.
Tuingroep Ogentroost en tuingroep Eesveen- Willemsoord.
Allebei groepen met weinig leden.
Al snel werd besloten om de 2 groepen samen te voegen en is de nieuwe tuingroep “de Klaproos” opgericht met 23 leden.
Daar de ene groep de uitstapjes op  woensdag maakte en de
andere op donderdag is besloten om nu 2x per maand een uitstapje te organiseren, een keer op woensdag en een keer op donderdag. 
Het is niet verplicht om met ieder bezoek mee te gaan maar wel de bedoeling dat je aangeeft welke dag je mee wilt/kunt.
We zullen tuinen/tuincentra bezoeken op een middag, evt. ook een hele dag, bezoeken een avond tuin en we willen onderling een stekjesruil  organiseren.
Het programma voor dit jaar zal in Maart worden samengesteld. Nieuwsgierig geworden …..ga vrijblijvend een keertje mee!
Opgeven kan bij Femmie Hornstra  tel: 06-20852402

Koffiemorgen en paasbrunch.
We hebben er alweer een aantal koffieochtenden en een kerstbrunch opzitten sinds het vorige ontmoetingsnieuws.

Wat is het iedere keer weer een gezellige boel. Samen kletsen even wat nieuwtjes uitwisselen en het wel en wee doornemen en natuurlijk een vrolijke noot. We naderen Pasen alweer en de paasbrunch is dan ook op vrijdag 29 maart. We beginnen dan om 10.30 met koffie en aansluitend de brunch. U/jij kunt zich opgeven bij Femmy Volkers(06 29150750) het kan ook tijdens de volgende koffieochtend op vrijdag 23 febr.  Natuurlijk is iedereen, jong en oud, dik en dun, blank en bruin en alle andere variaties van harte welkom om te komen eten.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tot dan.

Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O-gymnastiek)

 

 

 

Waar:                                              Dorpshuis in  Kallenkote
Wanneer:                                      elke woensdagmiddag
Hoe laat :                                       15.30- 16.30 uur
Koffie/thee pauze:                   14.30- 15.30 uur (altijd gezellig)
De club floreert  en heeft inmiddels 14 leden( waaronder 4 mannen) in de leeftijd van 55+ t/m 80+ .
Het is een hele gezellige groep onder de kundige leidingvan Tineke Rudolphie.  Voor degene die nog twijfelen  kom gewoon eens kijken. Info bij Conny Boelen 0646613000 of Sieta Otten 0626964421.

Reisvereniging Eesveen.
Zoals ieder jaar organiseren wij een gezellige dag uit. Dit jaar maken wij op zaterdag 1 juni een mooie tocht door Drenthe en brengen wij een bezoek aan een aspergeboerderij. Hier worden wij ontvangen met koffie of thee en gebak. Er wordt u van alles verteld over het “witte goud”. Een film, een rondleiding, kooktips en de groei van de asperges. Dan is het tijd voor de lunch. Daarna gaan wij naar boer Agnes ( van Boer zoekt vrouw). Die ontvangt ons in haar mestput met koffie of thee en verteld over de historie van de Drentse Hondsrug en de veenkoloniën. Daarna een advocaat proeverij met kaasplankje. Na Agnes rijden wij naar ons driegangen diner.
Wil je meer weten neem dan contact op met:
Joke van der Heide  0655771781,  Elly Hollink 0623244399,    Joukje Groen 062314303.
email: reisverenigingeesveen@gr.com

Vrouwengroep “Rondom de Eese”.
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde kerstbijeenkomst. De kerstcommissie heeft flink uitgepakt met live muziek van Vocal@motion en een kerstverhaal voorgelezen door Linda Wibbelink. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, een lekker soepje en een verrukkelijke high tea, geserveerd op zelfgemaakte etagères en  natuurlijk was ook de Ontmoeting zelf sfeervol ingericht. In januari hebben we onze jaarvergadering gehad met aansluitend de sjoelcompetitie waarbij de eerste prijs  heel verrassend werd “weggekaapt” door een nieuwkomer, ze kwam sfeerproeven en heeft meteen de beker gewonnen! In februari hebben we een spreker van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij gehad. Hij vertelde enthousiast en legde van alles uit over het reilen en zeilen. In zijn collectebootje dat rondging werd € 102,43 opgehaald. Heel welkom aangezien ze geen overheidssubsidie krijgen, want ze willen zelf de regie houden.
In maart laten we ons verrassen door het ééndagsbestuur, dan wordt de invulling niet door het bestuur maar door een aantal enthousiaste leden verzorgd.  Ook benieuwd naar de verrassing? Geef je op via vrouwengroepeesveen@gmail.com of vraag meer info bij Anja Kroon (telnr. 0630551020) en schuif aan op 12 maart in de Ontmoeting.

Feestvereniging Eesveen.
Fijn dat er  een aantal nieuwe bestuursleden  zijn bijgekomen en de  nieuwe website van de feestvereniging is nu ook online. www.feesteesveen.nl
Voor verdere activiteiten en informatie van de feestvereniging  ook de activiteiten van de kindercommissie verwijs ik naar de website, daar kunt u alles vinden.
Het dorpsfeest  is dit jaar op 27-28-29-30 juni 2024. Natuurlijk hopen we elkaar daar ook te ontmoeten.

Begrafenisvereniging.
Woensdag 3 april a.s. houdt Begrafenisvereniging “Eesveen – Ehze” weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden bij “De Ontmoeting” aan de Van Karnebeeklaan 13 te Eesveen, aanvang 20.00 uur, agenda ter tafel.
Aftredend is algemeen bestuurslid Sjoukje Kloeten, zij stelt zich herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot aanvang van de vergadering.
Het bestuur hoopt net als voorgaande jaren weer op voldoende animo bij de leden.
Met vriendelijke groeten, Delius Pit, secretaris Tel. 522415.

Spelletjesmiddagen.

Iedere tweede donderdag in de maanden september t/m april komen we samen  in de Ontmoeting.

De spelletjes middag in April is dit keer niet de  2de maar de EERSTE donderdag nl op 4 april. We  drinken samen koffie/ thee en doen gezellig spelletjes en soms ook nog een potje bingo. Aanvang 14.00 uur. Komt allen en neem gezellig iemand mee.

Pannenkoeken dag.


ZULLEN WE SAMEN PANNENKOEKEN ETEN?

Wat vieren we:  Nationale Pannenkoekdag
Wanneer:  8 maart 2024 om 11:00 uur
Waar:
Op de Driesprong voor opa’s, oma’s en gasten van de peuters t/m groep3.
In de Ontmoeting voor opa’s, oma’s en gasten van de kinderen van groep 4 t/m 8

Doppen sparen
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor  de opleiding van hulphonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij De Ontmoeting of bij Janny Groen aan de Meester Gerritsweg.  Je steunt niet alleen de opleiding van de geleidehonden en hulphonden  maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden euro’s opgeleverd. Helpen jullie ons weer vrolijk verder sparen.?!
www.kngf.nlhttp://doppenactiekngf.nldoppenwel.htm

   Gemeentegroeigroep Eesveen.

Woensdag 13 maart is het biddag en gaan we samen naar de dienst in Steenwijk en  drinken aansluitend daar samen een kopje koffie/thee. Op woensdag 27 maart en woensdag 10 april gaan we weer verder uit het boekje.
Afsluiting is dan  woensdag 24 april  We kunnen dan eventueel samen met een maaltijd eindigen. En dan nemen we  de resterende programma’s uit het boekje mee naar het        volgend seizoen.

Protestantse Evangelisatie Eesveen.

 

Dit jaar  is de jaarvergadering van de (P.E.V.) protestantse evangelisatie vereniging (voor het eerst in de nieuwe hoedanigheid) op 7 maart. Wij hopen dat alle leden komen en als u zich nog wilt opgeven als lid kan dit natuurlijk altijd. U kunt een bestuurslid aanschieten(Marijke Bennen, Henk de Velde, Marijke Landlust , Femmy Volkers) of u kunt op de site kijken.  Tot dan! Namens bestuur.

Kerkdiensten
Hier wat informatie over de op handen zijnde kerkdiensten.
Op zondag 3 maart is er weer een brood en soepdienst. Na afloop van de dienst is iedereen welkom voor koffie en soep met broodjes voorganger is Ds. G.H. Fredrikze  uit Harderwijk
Pasen is dit jaar op 31 maart. In deze dienst treedt het (gospel)koor RUNIEK  op. Dit is een koor uit de kerk van Ruinen. We hopen op een grote opkomst om met elkaar het paasfeest te vieren. Iedereen is welkom ook als je alleen voor de muziek komt!
Pinksteren is op 19 mei. Dan hebben we in de dienst medewerking van het koor uit Kuinre Jubilee. Geen onbekenden. Zij hebben ook opgetreden tijdens het kerstfeest. Het duurt nog een poosje maar ook hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd! In deze beide diensten is onze Pastor Marijke Landlust de voorganger.

 

  Mededeling van de Raad van Kerken.