Nieuws

 

Ontmoetingsnieuws.                                   Voorjaar 2023

 

Beste dorpsbewoners, hier zijn we weer met de voorjaarseditie van het ontmoetingsnieuws. De paaseitjes liggen in de winkels en we merken aan de natuur dat alles weer begint te ontspruiten. Er zijn in ons dorp weer allerlei activiteiten en daar willen we u graag van op de hoogte houden.
Wij wensen u allemaal weer veel leesplezier en vrolijk Pasen. Heeft u een bijdrage dan kopie dan graag (uiterlijk) 15 mei 2023  naar                     marjatis@hotmail.com

De Driesprong en de Ontmoeting. “Samen sterk”!
Maandag 13 februari zijn de kinderen van De Driesprong op excursie geweest naar De Ontmoeting  Om 9 uur was de ontvangst in de Kerk/Voorzaal waar Marja uitleg gaf over de gebruiken in de Protestantse Kerk Zoals daar is de preekstoel/kansel, avondmaalstafel met daar op de schaal, schotels, kan en  bekers. Gelijk kon ze het misverstand uit de wereld helpen dat dit niet de Johan Cruijff schaal was , maar de schaal voor het brood tijdens het avondmaal. Na uitleg over de het kruis, de paaskaars, het doopvont en de klok, een leerling heeft die even geluid,  is het afgesloten met ” Vader Jakob ” gespeeld op het kerkorgel door een leerlinge.  Hierna gingen we naar de achterzaal waar een glaasje ranja is geschonken en een leerling Marja een geschenk aanbood voor De Ontmoeting.
Hierna vertrokken de jongste leerlingen en bleven de ouderen nog even om de jeugdzolder te bekijken en de tekening van de toekomstige Ontmoeting.
Jeugdzolder was natuurlijk leuk, sommige waren er al eens geweest, maar heel wat leerlingen wisten dat hun vader/moeder hier ook al eens geweest waren VROEGER. Na het ontwerp van De Ontmoeting bekeken te hebben en ook de mogelijkheden in de toekomst besproken te hebben vertrokken ook de oudere leerlingen van De Driesprong.
Het enthousiasme van de leerlingen was aanstekelijk en daardoor een geslaagde ochtend. Henk
Het cadeau van De Driesprong met daarop de namen van de leerlingen in de bloemen, Symbool voor de Toekomst.

 

Spelletjesmiddagen.
Iedere tweede donderdag in de maanden september t/m april komen we samen  in de Ontmoeting. We drinken samen koffie/ thee en doen gezellig spelletjes en soms ook nog een potje bingo. Aanvang 14.00 uur. Komt allen en neem gezellig iemand mee.

Begrafenisvereniging “Eesveen-Ehze”
Woensdag 5 april houdt Begrafenisvereniging “Eesveen-Ehze” weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in De Ontmoeting.
Aanvang 20:00, agenda ter tafel.
Aftredend is secretaris Delius Pit, hij stelt zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot aanvang van de vergadering.
Het bestuur hoopt net als voorgaande jaren weer op voldoende animo bij de leden.   Met vriendelijke groet, Delius Pit, secretaris  0521-522415

Feestvereniging Eesveen.
Beste leden van de feestvereniging Eesveen. Wij zijn nog steeds op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die plaats willen nemen in het bestuur. Dit jaar was aftredend en niet herkiesbaar Pieter-Bas Elshof (voorzitter) en komend jaar aftredend en niet herkiesbaar Roger Jeukens (penningmeester). Lijkt jou een van deze functie’s te passen en vindt je het leuk om in het bestuur te zitten van de leukste vereniging uit Eesveen en met vele enthousiaste vrijwilligers het dorpsfeest en andere activiteiten te organiseren meld je dan aan bij een van de bestuursleden of via de mail info@feesteesveen.nl

55+ gym Eesveen
Zolang de Ontmoeting nog niet is verbouwd gaat de 55+ gym naar het dorpshuis van Kallenkote. Onder leiding van Tineke Rudolphi oefenen wij stevig op muziek waarbij de lachspieren ook goed worden getraind. Ook stoeloefeningen horen erbij, niets oubollig aan want we worden goed beziggehouden. Ieder doet mee naar eigen kunnen dus aarzel niet maar kom een keertje kijken/meedoen. Voor de kosten hoef je het niet te laten: € 10,- per maand! Iedere woensdagmiddag gymmen wij van 15.30 tot 16.30 uur. Met daarvóór koffie/thee drinken van 14.30 tot 15.30 uur. Het seizoen loopt van januari t/m april en van september t/m december. Voor meer info:
Sieta Otten tel. 0626964421 of Conny Boelen tel. 0646613000

Koffiemorgen/Paasbrunch.
We hebben elkaar al weer twee keer in het nieuwe jaar mogen ontmoeten tijdens het koffiedrinken. Altijd weer een gezellig samenzijn dus we gaan er gewoon mee door. De volgende keer, vrijdag 31 maart  is vlak voor Pasen en dan beginnen we wat later, om 10.30 uur en kunt u aansluitend aanschuiven bij onze Paasbrunch. U bent van harte welkom maar graag wel even doorgeven of u komt i.v.m. de boodschappen.  Allemaal hartelijk welkom!
opgave bij Femmy Volkers 06 29150750

Vrouwenvereniging Rondom de Eese
In januari 2023 begonnen met de jaarvergadering en na het officiële gedeelte werd gesjoeld voor het kampioenschap. 14 februari was de Ontmoeting helemaal in stijl van Valentijn met rode ballonnen en harten én veel leden met iets roods aan. Ivm een modeshow door Roosfashion, was er een catwalk gecreëerd zodat de modellen ( uit eigen kring) de kleding konden showen. Een hele leuke en gezellige avond en er werd veel gepast en gekocht! 3 maart a.s. hebben wij een rondleiding bij Wehkamp in Zwolle. 14 maart verzorgt het eendagsbestuur de avond, dus dat is een verrassing voor ons allemaal. Dan is er 11 april nog een avond in de Ontmoeting, er staat nog een bloesemtocht in de planning voor eind april in Marknesse en het seizoen wordt 26 mei afgesloten met een speciale middag met ‘s-avonds samen eten.     

 Dorpsbelang
Het afgelopen jaar heeft Dorpsbelang Eesveen – De Bult hard gewerkt aan de toekomst van Eesveen en De Bult. De eerdere stichting Dorpsbelang is gewijzigd in een ledenvereniging. Hiermee is er nu sprake van gekozen bestuursleden en kunnen de inwoners van Eesveen en De Bult directer invloed uitoefenen. Om u beter van informatie te kunnen voorzien en beter bereikbaar te zijn zal binnenkort de website van Dorpsbelang live gaan: www.eesveen-debult.nl. U kunt ons nu reeds een e-mail sturen via deze website. Mocht u nog geen lid zijn dan nodigen wij u uit om lid te worden voor 10 euro per jaar (opgave via website).
De belangrijkste onderwerpen waar Dorpsbelang op dit moment aan werkt zijn nieuwbouw op het Smithy’s terrein, vernieuwing van De Ontmoeting en Groen & Verkeer. Voor ieder onderwerp is er een werkgroep met leden van het bestuur en inwoners van Eesveen en De Bult. Op deze manier hopen wij de wensen van Eesveen en De Bult te kunnen realiseren.
De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 28 maart in De Ontmoeting (aanvang 20.00). Deze vergadering is ook voor aspirant-leden toegankelijk, wij hopen u daar te ontmoeten!
Henri de Vries (Interim voorzitter)

Protestantse Evangelisatie Eesveen.

Paasdienst .

U bent allemaal van harte welkom in de dienst op eerste paasdag in de Ontmoeting.  Deze dienst hebben we muzikale medewerking van het gospelkoor Living Water uit Diever!
Samen gaan we dan het belangrijkste feest van de christenen vieren.
HET FEEST VAN DE OPSTANDING! We hopen u allen te ontmoeten tijdens deze dienst.

Doopdienst
Op zondag 19 maart hebben we weer een doopdienst in de Ontmoeting. Voorganger is die zondag Ds Bob Haanstra. We hopen op een feestelijke dienst.

Soep en brooddienst
Op zondag 7 mei is er weer een brood en soepdienst. We hebben dan na de dienst koffie met wat lekkers. Daarna gaan we dan gezellig met z’n allen soep met broodjes eten. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Ook als u niet gewend bent om naar de kerkdienst te komen bent u zeker welkom om samen met ons AAN TAFEL te gaan.

Pinksteren
.
Op 28 mei vieren we samen het Pinksterfeest in de Ontmoeting.
Voorganger is dan Ds G.H. Frederikze uit Harderwijk. Muzikale medewerking wordt nog  geregeld. En dan zijn de kerkelijke feesten, die in alle kerken gevierd worden, eerst voorbij.

Maar…. in Eesveen gaan we dan nog even door want ook op 25 juni is er de dienst in de feesttent. We weten nu nog niet precies wat het gaat worden maar reken maar dat we er weer een feestelijke dienst van gaan maken.
Elke zondag staat de deur  van De Ontmoeting open! En natuurlijk blijven we op  de eerste zondag van de maand gewoon na de dienst samen koffie te drinken altijd gezellig.! Voel je welkom om te komen en mee te doen.

Contact met de kerk.
Het komt nogal eens voor dat mensen  graag een bezoek van iemand van de kerk willen. Maar het is natuurlijk ook fijn als we naar elkaar omzien en elkaar een bezoekje brengen of even een telefoontje  plegen of een  kaartje /appje sturen. Ook kerkzijn doe je samen. Natuurlijk kunt u ook zelf of voor een ander contact opnemen met  uw  ouderling of PCD-er (protestantse contactdienst).    Ouderling van Eesveen is Marja Tissingh 0612516969 zij kan u verder helpen.

 

 

  Mededeling van de Raad van Kerken.