Nieuws

Ontmoetingsnieuws                                                                                                   Najaar 2023

 

 

Beste dorpsbewoners, hier zijn we weer met de najaarseditie van het ontmoetingsnieuws. Ook dit keer weer de nodige informatie over allerlei zaken die in ons dorp spelen en activiteiten van de verenigingen. Wij wensen u allemaal weer veel leesplezier!. Heeft u een bijdrage, dan kopie  (uiterlijk) 17 november2023  naar marjatis@hotmail.com

Vereniging Dorpsbelang Eesveen – De Bult Op donderdag 28 september zal Vereniging Dorpsbelang Eesveen – De Bult wederom een ledenvergadering organiseren. Op deze avond zullen we o.a. de voortgang op het gebied van wonen, groen & verkeer en de renovatie van De Ontmoeting presenteren. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het naar voren brengen van ideeën voor de dorpsgemeenschap. De vergadering wordt gehouden in De Ontmoeting, vanaf 19.30 is de zaal open.  Graag tot ziens,
Dorpsbelang Eesveen – De Bult

 Koffiemorgen.                                                                                
Hallo allemaal. De vakantieperiode komt langzaam weer ten einde. We hebben twee maanden geen koffieochtend gehad. Er zijn mooi en minder mooie dingen gebeurd. Zo is Ali Ten Have overleden. Zij kwam regelmatig samen met Scholto op de koffieochtenden.

Wij wensen Scholto veel sterkte nu hij zonder Ali verder moet en we hopen dat hij alleen ook weer zal willen komen op de koffieochtenden. We willen weer gaan beginnen met de koffieochtenden!( de laatste vrijdag van de maand) De eerste keer is op vrijdag 25 augustus. Iedereen is welkom vanaf 10 uur!!!!!!!!
Tot dan,  vriendelijke koffiegroet van de koffieochtend Ontmoeting.

O.B.S. De Driesprong.
Hulp gevraagd bij het bloemen prikken op de Driesprong.
Op de Driesprong doen we ook dit jaar weer mee aan het Corso Frederiksoord. Dit doen we door met alle kinderen een aantal borden te prikken. Wie vindt het gezellig om mee te prikken met de kinderen van De Driesprong op donderdagmorgen 7 september?
We kunnen namelijk wel wat hulp gebruiken. Vragen en opgave via elly.fokker@stichtingopkop.nl of bel 0521 577245
Namens alle kinderen van de Driesprong,
Het team. Met vriendelijke groet, Elly Fokker

Vrouwengroep “Rondom de Eese”.
Op 25 augustus zijn wij het nieuwe seizoen weer gestart met de traditionele fietstocht, ook dit jaar georganiseerd  door Femmie Hornstra en Anneke Lekkerkerker. Altijd weer nieuwsgierig welke route wij gaan fietsen en wat er bezocht gaat worden. Op dinsdag 12 september starten wij de 1e avond  in de Ontmoeting om 20.00 uur.  Onze vrouwengroep heeft meestal de 1e dinsdagavond van de maand de vergaderingen. Ben je geïnteresseerd kom dan een keertje vrijblijvend kijken de sfeer proeven, meer info bij Anja Kroon tel: 0630551020 of         Conny Boelen 0646613000

De 55+gym uit Eesveen.
Woensdag 6 september starten wij weer met de gymlessen van  15.30 tot 16.30 uur o.l.v.  onze gymjuf Tineke Rudolphie in de zaal van Dorpshuis Kallenkote.  Daarvóór drinken wij koffie tussen 14.30 en 15.30 uur.  Heb je belangstelling kom dan een keertje kijken en meedoen, van harte welkom! Houdt er wel rekening mee dat de lachspieren ook flink getraind worden. Meer info bij Sieta Otten tel: 0626964421 of Conny Boelen tel: 0646613000

Vereniging Dorpsbelang Eesveen – De Bult Werkgroep Groen & Verkeer.
De werkgroep Groen & Verkeer is uitgebreid met twee nieuwe leden. Hendrika Jongman en Stephen de Jonker. Dit geeft een bredere vertegenwoordiging van de verschillende delen van ons dorp. Daarnaast zijn we nog op zoek naar aanvulling van De Bult.
De uitbreiding van de werkgroep is niet het enige goede nieuws.
Het plan voor het accentueren van de bebouwde komgrenzen komt in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie “Opwaardering van de openbare ruimte”. In september gaat de werkgroep weer om tafel met de gemeente om de plannen verder uit te werken. Onderdeel van het ontwerp van de bebouwde komgrenzen is een welkomstbord dat specifiek is voor Eesveen-De Bult          De werkgroep heeft hiervoor een ruw ontwerp gemaakt (zie afbeelding), met de Eesveenseweg, de hooilanden en De Eese. Het is de bedoeling dat het bord wordt uitgevoerd in cortenstaal en verwerkt wordt in de komgrenzen borden. Graag horen we jullie mening hierover of misschien heb je zelf inspiratie.
Spreek ons aan of laat het weten via info@eesveen-debult.nl. Liefst voor 20 september, want rond die tijd gaan we weer met de gemeente om tafel en kunnen eventuele inbreng meenemen. Wat speelt er verder nog? Teveel voor het ontmoetingsnieuws, maar in het kort, de aanleg van plantenborders in het dorp, de Bultweg en een kunstwerkwerk voor het dorp. Wil je meer weten, kom dan naar de jaarvergadering op 28 september. Ideeën of andere input is  altijd welkom, laat het weten. Hartelijke groet, Jolanda, Sierd, Hendrika, Stephen en Hanneke.

 

klassieker

 Stichting Dorpshuis de Ontmoeting.
Beste Eesvenigers.
Het is alweer bijna een jaar geleden dat de schoonmaak dag in en om de Ontmoeting heeft plaatsgevonden. Deze activiteit werd altijd geregeld door de evangelisatievereniging. Ook al is er nu een wisseling van eigenaar plaatsgevonden het gebouw en alles er omheen moet nog steeds schoongemaakt worden.  Dus worden jullie allemaal uitgenodigd door de ’ stichting Dorpshuis de Ontmoeting Eesveen’ om op ZATERDAG 23 SEPTEMBER VANAF 9.00 UUR TE KOMEN HELPEN MET DEZE KLUS! Het is dan ook burendag dus dat moet een extra stimulans zijn om samen deze klus te klaren. We beginnen om 9.00 uur kun je dan nog niet dan kom je gewoon wat later. We hebben wat lekkers bij de koffie en sluiten af met belegde broodjes! Neem voor de zekerheid zelf een emmer , doeken en evt. raamtrekker mee dan weten we zeker dat er genoeg materiaal is. We rekenen op iedereen!

Doppen sparen
Opbrengst (landelijk) 2022: € 44.568 mooi bedrag, maar het kan beter!! Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor  de opleiding van hulphonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij De Ontmoeting of bij Janny Groen aan de Meester Gerritsweg.  Je steunt niet alleen de opleiding van de geleidehonden en hulphonden  maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden euro’s opgeleverd. De eerste Eesveense grote volle containerzak is inmiddels in opslag en nu gaan we weer vrolijk verder sparen.

 

www.kngf.nlhttp://doppenactiekngf.nldoppenwel.htm

 

Spelletjesmiddagen.
Iedere tweede donderdag in de maanden september t/m april komen we samen  in de Ontmoeting. We drinken samen koffie/ thee en doen gezellig spelletjes en soms ook nog een potje bingo. Aanvang 14.00 uur. De eerste keer is dan donderdag 14 september. Komt allen en neem gezellig iemand mee.

Protestantse Evangelisatie Eesveen.

Nieuwe voorzitter Protestantse Evangelisatievereniging Eesveen. Ruim 20 jaar was er een bekend gezicht in het bestuur van de evangelisatievereniging in Eesveen: Bob Haanstra, predikant van de PKN in Steenwijk. Hij was betrokken bij het reilen en zeilen van die vereniging. Bij de kerkdiensten, maar ook bij de activiteiten die in De Ontmoeting werden georganiseerd. Voor de buurt, voor alle inwoners van Eesveen. Bob is ondertussen met pensioen. Dus moest er voor hem een opvolger gekozen worden. De PKN van Steenwijk kreeg in 2021 andere voorgangers. Ik zelf ben daar vanaf 1 september 2021 als kerkelijk werker aan verbonden. Samen met mijn collega, dominee Marieke Ariesen bezoek ik mensen, organiseer ik activiteiten en ga ik voor in diensten.
Ook af en toe in Eesveen trouwens!. In die zin ben ik de opvolger van Bob Haanstra. En nu ben ik ook zijn opvolger geworden als voorzitter van het bestuur van de evangelisatievereniging. Ik werk daarin samen met Henk de Velde, Femmy Volkers en Marijke Bennen. Het bestuur is na de oprichting van de Stichting Dorpsbelang Eesveen en van de Stichting Dorpshuis De Ontmoeting Eesveen alleen nog verantwoordelijk voor de organisatie van kerkelijke activiteiten. Maar met beide stichtingen wordt nauw samengewerkt. De insteek is en blijft om mensen elkaar te laten ontmoeten. Het gebouw heeft niet voor niets deze naam gekregen. Kerkelijke activiteiten horen daar van oudsher bij. Iedereen in Eesveen blijft ook daarin van harte welkom.
Ikzelf woon sinds 2001 in Steenwijk. Ik ben 58 jaar, ben bijna 35 jaar getrouwd, heb een dochter, een zoon, en een kleinzoon en heb eerst heel ander werk gedaan dan in de kerk. In die zin had ik een late ‘roeping’ om het zo maar te zeggen. Vraag me er gerust eens naar.
Ik geloof in een God die van mensen houdt. Bij wie wij kunnen schuilen en die wij kunnen vertrouwen. Maar die ook groter is dan wij. Die boven tijd en omstandigheden staat en ons perspectief geeft. Op Hem. Maar ook op elkaar. Die onderlinge verbinding, daar gaat het om. In het geloof, maar ook tussen de mensen. Daar kunnen we elkaar steeds weer in vinden.
Ik kijk uit naar mijn tijd in het bestuur en in mijn contacten met jullie.
Bij vragen kunnen jullie mij appen (06-28983126) of mailen (marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl).
Graag tot ziens!

Gemeentegroeigroep Eesveen.

Dit jaar willen we met de GGG dit boekje gaan bespreken.
We komen ongeveer 1x per 2 weken bij elkaar op de woensdagavond om 20.00 uur in de Ontmoeting.(Eén keer op dinsdag) Heb je zin om mee te doen en wil je meer informatie, neem dan contact op met Bert Tissingh (0612165832). Je bent van harte welkom!

 

  Mededeling van de Raad van Kerken.