Nieuws

 

Ontmoetingsnieuws.                                    winter   2022

 
Beste dorpsbewoners, de dagen worden langer en we horen al kerstmuziek in de winkels. We bereiden ons weer voor op de feestdagen. Ook in ons dorp en in de Ontmoeting is weer van alles te doen. Wij wensen u allemaal weer veel leesplezier en hele fijne feestdagen. Heef u een bijdrage dan kopie dan graag   (uiterlijk) 24 feb 2023  naar marjatis@hotmail.com

De Werkgroep Wonen.
De Werkgroep Wonen heeft vorige maand de nieuwste schetsen en de visie van de gemeente op de woningbouwontwikkeling in Eesveen besproken. Graag delen we deze resultaten binnenkort in een presentatie aan alle inwoners van Eesveen – de Bult.
Houd uw brievenbus in de gaten voor de uitnodiging.

De werkgroep Groen en (verkeers) Veiligheid.
Sinds september dit jaar is vanuit Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult de werkgroep Groen & Verkeer in het leven geroepen.
Het doel van de werkgroep is de het verbeteren van de uitstraling en de (verkeers)veiligheid van Eesveen – De Bult.

De werkgroep bestaat tot op heden uit Jolanda Winters, Sierd Hornstra, Janna Jongschaap en Hanneke Voordes. We hebben nog een vacature voor een vrijwilliger van  De Bult, omdat we graag input willen vanuit de hele omgeving. Begin 2023 tijdens de jaarvergadering van vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult zal de werkgroep een toelichting geven op de plannen en vragen om jullie inbreng.

Loop je ergens tegenaan of zijn er ideeën, alle input vanuit de omgeving is welkom, dus spreek ons aan of neem contact met ons op via Jolanda (jolanda41299@hotmail.com).

 

Spelletjesmiddagen.
Iedere tweede donderdag in de maanden september t/m april komen we samen  in de Ontmoeting. We drinken samen koffie/ thee en doen gezellig spelletjes en soms ook nog een potje bingo. Aanvang 14.00 uur. Komt allen en neem gezellig iemand mee.

55+ gym Eesveen
Berichtje van de 55+gymclub: Iedere woensdagmiddag van januari t/m april en van september t/m december heeft de gymclub les in het dorpshuis van Kallenkote. Momenteel zijn er 13 leden en wij hebben veel plezier met elkaar. Er wordt serieus getraind maar ook de lachspieren worden niet vergeten. Vooraf wordt er koffie/thee gedronken van 14.30 -tot 15.30 uur. Daarna gym o.l.v. Tineke Rudolphi van 15.30 tot 16.30 uur. De kosten zijn € 10,- per maand. Wij gaan nu door tot 21 december en starten dan weer 4 januari 2023.Lijkt het je leuk een keer te komen kijken neem dan contact op met Conny Boelen 0646613000 of Sieta Otten 062664421

 

Koffiemorgen/lunch.
Hallo allemaal, We hebben er alweer een heel aantal gezellige koffieochtenden opzitten. Het is altijd heel gezellig. Helaas zijn er ook een aantal mensen die altijd met veel plezier kwamen maar dit nu niet meer kunnen. Erg jammer. Het loopt alweer tegen het eind van het jaar . We willen iedereen van harte uitnodigen voor de koffieochtend met aansluitend een kerstlunch ! Deze ochtend is op VRIJDAG 16 DECEMBER. We drinken dan iets later koffie nl. 10.30 uur en gaan dan aansluitend samen lunchen. Een ieder is hier welkom. Jong, oud, alleen of samen, voor het eerst of vaste klant en alles wat daar nog tussen in zit! In verband met de boodschappen is het fijn als u/jij even doorgeeft als u/jij komt. Dit kan bij Femmy Volkers 06 29150750.
DUS KOM ALLEMAAL GEZELLIG DRINKEN, KLETSEN EN ETEN OP VRIJDAG 16 DECEMBER VANAF 10.30 uur IN DE ONTMOETING! Tot dan.

Oudejaarsmiddag.
Al een aantal jaren organiseren wij in de Ontmoeting op oudejaarsdag een gezellige middag met wat activiteiten met oliebollen en knieperties.
De afgelopen twee jaar kon dat door Corona niet doorgaan en hebben we oliebollen rondgebracht in het dorp. Maar dit jaar gaan we ervan uit dat we weer samen kunnen komen. We nodigen dan ook iedereen uit om vanaf 14.00 t/m 16.00 uur  in de Ontmoeting te komen. Waar we dan samen,  onder genot koffie/thee met oliebollen en knieperties het oude jaar af te sluiten. Tijd om gezellig bij te praten , luisteren naar een verhaal en samen gezellig Hollandse liedjes te zingen onder begeleiding van Bob Haanstra op accordeon.  We hopen op een grote opkomst en een hele gezellige middag.

Vrouwenvereniging Rondom de Eese
Het jaar loopt alweer ten einde dus hier een bericht van Vrouwengroep Rondom de Eese. Verleden jaar was ons 75 jarig jubileumfeest gepland maar dat kon vanwege de Corona niet doorgaan. Daarom dit jaar op 8 november gevierd in de Ontmoeting met Leediedzjee als gangmaker en wat een heerlijke avond is het geworden! Zingen en dansen met een leuke muziekquiz  en heerlijke hapjes, van alles te drinken natuurlijk ook het traditionele advocaatje erbij. Solange had prachtige cup cakejes gemaakt met bloemen van fondant en het getal 75 erop. De cakejes waren eigenlijk te mooi om op te eten! Al met al een zeer geslaagde avond! Dinsdag 13 december sluiten wij het jaar af  met de kerstavond met o.a. lekkere hapjes gemaakt door de leden, wordt er een kerstverhaal verteld en zingen wij een paar kerstliedjes met elkaar. Wij zien elkaar dan weer terug in het nieuwe jaar op de jaarvergadering dinsdagavond 10 januari.

Chr. Plattelandsvrouwen Eesveen.
De kerstviering van de Chr. Plattelandsvrouwen is donderdag 15 december. We zetten de traditie voort om samen met ouderen en andere belangstellende het kerstfeest te vieren. Dit bericht is ook de uitnodiging voor u!  Als bestuur hebben we ons best gedaan om er een mooi programma van te maken. Marijke Landlust( Pastoraal Medewerker PKN Steenwijk) zal de meditatie verzorgen. Muzikale medewerking hebben we dit keer van Leonie van den Berg uit Emmeloord en haar vaste pianist Henk Lip. En het vrije verhaal van Vrougje Tuin zal niet ontbreken. Natuurlijk gaan we er vanuit dat het dit jaar wel door kan gaan! We rekenen zeker op uw komst. De viering is in “De Ontmoeting”, Van Karnebeeklaan 13 en begint om 20.00 uur.

Protestantse Evangelisatie Eesveen.

Een nieuwe naam en vereniging met toch de vertrouwde activiteiten. De kerkdiensten elke zondag- morgen in de Ontmoeting. Ook de GemeenteGroeiGroep op woensdagavond om de week, een kaartje bij lief en leed horen of de maandelijkse bloemengroet horen daarbij. Elke eerste zondag van de maand is er gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst.

De bestuursleden zijn: ds. B. Haanstra -voorzitter, Henk de Velde – penningmeester , Marijke Bennen  -secretaris en Femmy Volkers -bestuurslid. We zijn blij met alle nieuwe leden die zich al hebben aangemeld. Natuurlijk kunt u nog lid worden. Dat kan via ons nieuwe mailadres: kerk@deontmoetingeesveen.nl

Ook  is er een nieuw bankrekeningnummer omdat het andere bij de Vereniging Dorpsbelang Eesveen is gebleven. Ons bankrekeningnummer is nu: NL 85 RABO 0199 5241 30 t.n.v. Protestantse Evangelisatievereniging Eesveen. Deze rekening kan gebruikt worden voor het overmaken van collectegelden, giften en donatie die voor het kerkenwerk in Eesveen bedoeld zijn.

We zijn blij dat we het evangelisatiewerk in Eesveen kunnen voortzetten.

Kerstdienst op Eerste kerstdag.

Zo zien we uit naar het feest van Kerst in deze adventsperiode. De geboorte van Jezus. Dat vieren we op Eerste Kerstdag, 25 december in de kerkdienst van 10.45 uur in De Ontmoeting. Ds. J. Woltinge uit Zwolle zal voorgaan in deze dienst. En naast het samen zingen is er muzikale medewerking

o.l.v. Mieke Flobbe van  een groepje gelegenheidszangers uit Eesveen. Samen maken we er een feestelijke dienst van. U bent van harte welkom!

Contact met de kerk.
Het komt nogal eens voor dat mensen  graag een bezoek van iemand van de kerk willen. Maar het is natuurlijk ook fijn als we naar elkaar omzien en elkaar een bezoekje brengen of even een telefoontje  plegen of een  kaartje /appje sturen. Ook kerkzijn doe je samen. Natuurlijk kunt u ook zelf of voor een ander contact opnemen met  uw  ouderling of PCD-er (protestantse contactdienst).    Ouderling van Eesveen is Marja Tissingh 0612516969 zij kan u verder helpen.

 

 

  Mededeling van de Raad van Kerken.