poster

3 juni 2022 was een belangrijke dag voor Eesveen! Wat is er veranderd?

 • De Ontmoeting:
  • Is nu eigendom van de Vereniging Dorpsbelang Eesveen – De Bult
  • Wordt geëxploiteerd door Stichting Dorpshuis De Ontmoeting Eesveen
  • Kerkdiensten worden verzorgd door de Protestantse Evangelisatievereniging Eesveen

 

 • Dorpsbelang is nu een Vereniging in plaats van een Stichting, dit betekent dat u lid kunt worden en inspraak heeft in uw dorp! Dorpsbelang:
   • Behartigt de collectieve belangen van inwoners van Eesveen en De Bult
   • Is een actieve schakel naar gemeente en provincie, onder andere als het gaat om bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening
   • Draagt bij aan leefbaarheid en verbinding


  Noteer alvast in de agenda:
  Woensdag 14 september 2022 20.00 uur Ledenvergadering Bestuursverkiezing
  Doe mee en wordt lid van            Vereniging Dorpsbelang!

  Stuur een mail naar info@deontmoetingeesveen.nl

  Of bel / app 06 31 23 05 45

  Voor de invulling van diverse nieuwe besturen en leuke commissies zijn wij op zoek naar vrijwilligers! Lijkt dit u leuk, mail dan naar info@deontmoetingeesveen.nl