p.e.v.+

              3 Juni
Kogel door de Kerk !

De Protestantse Evangelisatie Vereniging “Eesveen”
is opgericht !

Na 115 jaar is de Evangelisatie Vereniging vernieuwd en alleen verantwoordelijk voor de kerkelijke activiteiten in De Ontmoeting.

Het gebouw is overgedragen aan:
Vereniging Dorpsbelang Eesveen – De Bult.

De kerk leeft ook in Eesveen dus wil je de Protestantse Evangelisatie Vereniging steunen wordt dan lid.

          Geef je op via 

Secretariaat@deontmoetingeesveen.nl

of

Bel – App nr 06 81 17 84 47

of

Trek gewoon een bestuurslid aan de jas.

www.deontmoetingeesveen.nl