kvk ver.

Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult (40060680)
Kamer van Koophandel, 18 juni 2022 – 11:01
KvK-nummer 40060680

Rechtspersoon
RSIN 807810939
Rechtsvorm:  Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam:  Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult
Statutaire zetel:  gemeente Steenwijkerland
Bezoekadres : Van Karnebeeklaan 13, 8347WD Eesveen
Postadres:    Eesveenseweg 106, 8347 JJ Eesveen
Telefoonnummers: 06 337 664 47
E-mailadres:    secretaris@eesveen-debult.nl
Datum oprichting: 05-10-1906
Datum akte laatste statutenwijziging: 03-06-2022
Activiteiten SBI-code:

Bestuurders
Interim voorzitter:        Henri de Vries
Email:   voorzitter@eesveen-debult.nl
Secretaris:                       Annemarie Schellekens
Email:   secretaris@eesveen-debult.nl
Penningmeester:         Jan Willem Reilink
Email:   penningmeester@eesveen-debult.nl
Algemeen lid:                 Sita Otten – Veen
Algemeen lid:                 Roelie Pereboom – Marinus
Algemeen lid:                 Jolanda Winters
Algemeen lid:                 Marijke Bennen – Karsten