kvk ver.

Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult (40060680)
Kamer van Koophandel, 18 juni 2022 – 11:01
KvK-nummer 40060680

Rechtspersoon
RSIN 807810939
Rechtsvorm:  Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam:  Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult
Statutaire zetel:  gemeente Steenwijkerland
Bezoekadres : Van Karnebeeklaan 13, 8347WD Eesveen
Postadres:  Eesveenseweg 103, 8347JE Eesveen
Telefoonnummers:  0521515375 of 0631230545
E-mailadres: secretariaat@deontmoetingeesveen.nl
Datum oprichting: 05-10-1906
Datum akte laatste statutenwijziging: 03-06-2022
Activiteiten SBI-code:

Bestuurders
Naam:  Haanstra, Bokke
Geboortedatum:  08-01-1957
Datum in functie:  24-02-2000
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam:  Groen – Pit, Joukje Lammigje
Geboortedatum:  18-08-1938
Datum in functie:  28-03-2000
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam:  Boelen – van Dijk, Conny
Geboortedatum:  24-05-1947
Datum in functie : 03-2008
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam:  Bennen – Karsten, Margje Trijntje
Geboortedatum:  23-01-1963
Datum in functie:  26-02-2013 (datum registratie: 14-03-2014)
Titel: Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Volkers – Rorije, Fennigje
Geboortedatum: 13-01-1963
Datum in functie: 24-03-2014 (datum registratie: 21-09-2018)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Groen – Groenink, Janny
Geboortedatum: 01-01-1967
Datum in functie: 17-02-2015 (datum registratie: 24-09-2018)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: de Velde, Hendrik Gerrit
Geboortedatum: 26-02-1960
Datum in functie: 01-07-2018 (datum registratie: 21-09-2018)
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)