Verslag informatieavond 31-10-2018 Ontmoeting 2.0

Verslag informatieavond Ontmoeting 2.0
Op woensdag 31 oktober was het zover; de informatieavond over de nieuw- /verbouw van De Ontmoeting 2.0. Een spannende avond waar wij als commissie lang naartoe hebben geleefd. Opgericht naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd door Bert en Marja Tissingh, was het onze taak om de mogelijkheden te verkennen. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan een dorpshuis, maar waar moet je beginnen? Met wie moet je om tafel. Stapje voor stapje heeft dit proces vorm gekregen bij de bijeenkomsten die we hebben gehad met de commissie. Stapje voor stapje zijn we tot een ontwerp van de architect Arjon Ringerwöle gekomen waarvan wij zeiden, “Wow! Dit past hier mooi en geeft een goed gevoel”. Dit was een ontwerp dat wij voor wilden leggen aan de inwoners van Eesveen! En die tijd was rijp op 31 oktober. We hadden er een goed gevoel over, er was goed onderzoek gedaan, er lagen goede contacten en de gemeente keek uit naar onze plannen. Maar toch is een informatieavond dan spannend. Is dit iets dat leeft in het dorp? Zal er een noemenswaardig aantal mensen komen? Zijn we als commissie op de goede weg volgens de inwoners? We leefden toe naar 31 oktober 20.00 uur…Wat was het ontzettend fijn om de eerste mensen binnen te zien druppelen. En wat was het fijn dat dat druppelen doorging totdat we een respectabel aantal van om en nabij de 70 inwoners hadden bereikt! Bedankt alle inwoners die er die avond bij konden zijn. Natuurlijk waren we er nog niet, want de plannen moesten nog worden voorgelegd. Bert heeft middels een presentatie uiteengezet welke route hij en Marja en vervolgens de commissie hebben doorlopen. Daarna presenteerde de architect zelf het ontwerp. Jan Willem Reilink had voor ons de financiën bekeken en vertelde over een inschatting die hij had gemaakt voor de toekomst. En toen.. Pauze. Ik hoorde in de pauze al voorzichtig positief en hoopvol gefluister. Maar ook daar durf je nog niet van uit te gaan. Na de pauze was het de beurt aan de inwoners. Onder leiding van Peter van der Terp schoot de één na de andere hand omhoog. Positieve opmerkingen, een kritisch noot, stuk voor stuk waardevolle reacties waar wij als commissie wat mee konden. Er werd meegedacht en aandachtspunten werden aangestipt. Als commissie kijken wij terug op een geslaagde avond waarin de boodschap ‘samen het mogelijk maken’ en ‘opzoek naar het haalbare’ echt betekenis hebben gekregen. MAAR we zijn er nog niet. We blijven u als inwoner nodig hebben. Als we als dorp zijnde dit voor elkaar willen krijgen, moeten we laten zien dat wij als dorp hierachter staan. Omdat wij als commissie nu op het punt zijn aanbeland dat er toch ook geld moet vrijkomen om volgende stappen te kunnen maken, zullen wij in de nabije toekomst ook een beroep op u gaan doen. Momenteel denkt de commissie na over de rechtsvorm van de commissie en acties die we kunnen houden in het dorp. De vervolgafspraken met onder andere de gemeente staan op de agenda. We gaan er met volle energie tegen aan!